Thông báo

Kể từ khi mọi người nhìn thấy bài post này tức là trang wordpress này sẽ không còn hoạt động về mảng edit và list truyện nữa :))
Trang wordpress này sau này sẽ thành nơi bạn chủ nhà đăng tải những sở thích cá nhân :”3
Tất nhiên, list truyện và những chương truyện edit trước kia bạn vẫn giữ đó, ai muốn vào xem thì xem :))

Thân :”3

Từ chủ nhà đã quá bận rộn với công việc :”3